Cyprus nie je offshorová jurisdikcia v klasickom zmysle, ale je veľmi atraktívny najmä kvôli svojmu členstvu v EU. Je možné požiadať o EU DPH číslo a určité príjmy sú úplne oslobodené od dane z príjmu.”

 

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE CYPRUS

DAŇOVÉ VÝHODY

Najnižšia korporátna daň (12 ½ %) v Európskej únii.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s viac ako 41 krajinami.

Dividendy vyplácané zo zisku cyperských spoločností nerezidentom nepodliehajú dani.

Ak je štruktúra holdingových  spoločností vhodne nastavená, môžu sa vyhnúť celkovému zdaneniu.

Cyperské spoločnosti, ktoré nie sú daňovými rezidentmi na Cypre, zdaňujú len príjmy získané na Cypre.

Neexistuje žiadna daň z kapitálových výnosov zo zisku z predaja akcií súkromných a verejných cyperských spoločností.

Daň z kapitálových výnosov sa platí len z predaja nehnuteľného majetku na Cypre alebo z predaja akcií spoločnosti, ktorá vlastní nehnuteľnosti na Cypre.

Nízke príspevky odvodov sociálneho poistenia sú magnetom pre získanie cyperskej daňovej rezidencie pre európske fyzické osoby.

Vynikajúca daňová úľava pre skupiny spoločností a legislatíva prenosu straty do budúcna.

Prvých 19,500 € z ročnej mzdy fyzických osôb cyperských rezidentov nepodlieha dani a nad túto sumu sa mzda zdaňuje v rozmedzí od 20 % do 35 %.

Žiadna dedičská daň neexistuje.

 

INÉ VÝHODY

Právna úprava mlčanlivosti vzťahujúca sa na bankové účty robí cyperské spoločnosti veľmi atraktívne pre mnoho podnikov zo zahraničia.

Prostredníctvom tzv. „Nominantov“ skutočná identita riaditeľov spoločností a akcionárov môže zostať neodkrytá.

Člen Európskej únie. Ako mena sa používa Euro.

Strategická geografická poloha.

Demokratická krajina so stabilnou vládou.

Výborné klimatické podmienky a živobytie bez zločinov.

Rozšírené používanie anglického jazyka.

Kvalifikovaný odborný personál na všetkých úrovniach.